Zapisy do polskiej szkoły sobotniej


Zapisy do polskiej sobotniej SZKOŁY BEZ GRANIC są możliwe w każdą sobotę przed rozpoczęciem zajęć u dyrektora szkoły. Wskazany wcześniejszy kontakt telefoniczny.

Aby zapisać dziecko, należy:

  • wypełnić formularz zgłoszeniowy,
  • potwierdzić swoim podpisem (rodzice lub opiekunowie) zapoznanie się z regulaminem i jego akceptację,
  • dokonać opłaty wpisowej w wysokości £20 oraz raty czesnego z góry za miesiąc zajęć (rata za zajęcia wymagana tuż przed rozpoczęciem zajęć)

Pierwszym kryterium umieszczenia dziecka w klasie jest wiek dziecka, ale również umiejętności.
(nauczyciele przeprowadzają testy kompetencyjne dla dobra dziecka i umieszczenia go na własciwym poziomie z uwagi na umiejetnosci czytania, pisania, rozumienia j.polskiego)


Wpłat można dokonać gotówką lub przlewem na konto Szkoły w NatWest Bank  

     SZKOLA BEZ GRANIC
Sort Code:   60-30-20
Account Number:   28285360
w opisie:   sf + pierwsza litera imienia i nazwisko dziecka
np.   sf J Nowak      (skrót sf - school fee)

* prosimy o właściwy opis przelewu,
   ułatwia to nam szybkie odszukanie wpłaty.
   Dziękujemy.

Uwaga,
z poczatkiem norwego roku szkolnego 2015/16
czesne może być wpłacane wyłącznie na konto bankowe!