Zapisy do polskiej szkoły sobotniej


Zapisy do polskiej sobotniej SZKOŁY BEZ GRANIC

1) osobiście w siedzibie Szkoły 
wskazany wcześniejszy kontakt telefoniczny.

Aby zapisać dziecko, należy:
 - wypełnić w szkole zgłoszenie lub przyjść z już wypełnionym formularzem
   (do pobrania - link:
 formularz zgłoszeniowy),
 - dokonać opłaty wpisowej na konto szkoły w wysokości £20
   (opłata wpisowa obowiązuje zawsze niezależnie od drogi zapisania dziecka)

2) drogą mailową
- pobrać formularz zgłoszeniowy, po uprzednim wydrukowaniu, wypełnieniu i zeskanowaniu,
   prosimy odesłać na adres email info@szkolabezgranic.co.uk
- jeśli z przyczyn technicznych jest to kłopotliwe dla Państwa,
   prosimy zajrzeć do informacji na dole tej strony
   (wystarczy mail do szkoły i poźniejsze uzupełnienie zgłoszenia)
- można wydrukowany formularz zgłoszenia wysłać tradycyjną pocztą na nasz adres korespondencyjny
   (podany w zakładce Kontakt)

Wpłat rat czesnego należy dokonywać z góry za 2 miesiące zajęć. 
Terminem wpłat jest data 10go dnia każdego nieparzystego miesiąca.
Przy uporczywych opóźnieniach z wpłatami rat, szkoła ma prawo niedopuścić dziecko do zajęć.
(zgodnie z regulaminem szkoły)

W roku szkolnym mamy zatem 5 rat  (1 rata obejmuje 2 miesiące nauki)
Płatności są we wszystkich nieparzystych miesiącach: wrzesień, listopad, styczeń, marzec i maj.

Roczne czesne można również zapłacić w dwóch ratach korzystając ze zniżki 5%.

Pierwszym kryterium umieszczenia dziecka w danej klasie jest wiek dziecka,
ale brane są pod uwagę również umiejętności językowe i socjalne jakie posiada dziecko.
Nauczyciele przeprowadzają testy kompetencyjne dla dobra dziecka
i umieszczenia go na własciwym poziomie z uwagi na umiejetności czytania,
pisania i rozumienia języka polskiego.

 
Wpłaty należy dokonać przlewem na konto Szkoły w Bank of Scotland  

     No Boundaries School CIC
Sort Code:
  80-22-60
Account Number:  
  13833369
w_opisie:   ESF + pierwsza litera imienia i nazwisko dziecka
  LSF + pierwsza litera imienia i nazwisko dziecka
                                                       ESF kod wymagany w opisie przelewu dla Edynburga
                         
LSF kod dla Livingston

 np. ESF J Kowalski  lub np. LSF H Nowak

prosimy o właściwy opis przelewu, wg wzoru, niezależnie od rodzaju wpłaty.
W razie konieczności prosimy pominąć znaki spacji lub jeśli to nie pomoże prosimy wpisać to co się zmieści. Nie ma potrzeby dopisywać innych informacji. One tylko utrudniają znalezienie platnosci.

  
  Uwaga, czesne powinno być wpłacane wyłącznie na konto bankowe.

 

Zapisanie dziecka drogą mailową.

Podstawowe informacje, które prosimy wysłać na adres Szkoły info@szkolabezgranic.co.uk w przypadku,
gdy z przyczyn technicznych, nie mogą Państwo
 odesłać zeskanowanego formularza zgłoszeniowego:

 • Oddział szkoły do którego chcecie Państwo zapisać dziecko: Edynburg lub Livingston
 • Imię i nazwisko dziecka
 • Data urodzenia
 • Język ojczysty dziecka
 • Adres zamieszkania
 • Dane rodziców/opiekunów
  (Imiona, nazwiska,
  adres/y zamieszkania - prosimy podać, jeśli adres rodzica jest inny niż adres zamieszkania dziecka
  oraz telefony kontaktowe, email)

Mail z powyższymi danymi oraz wpłata wpisowego w wysokości £20 na konto bankowe Szkoły stanowią formalne zgłoszenie dziecka do Szkoły.
Wkrótce odpowiemy czy dziecko zostało przyjęte, czy też jest na liście oczekujących. 
W przypadku, gdyby dla dziecka nie znalazło się miejsce w szkole, opłata wpisowa zostaje zwrócona osobie, która wpłaty dokonała.
Zapisanie drogą mailową jest ułatwieniem dla Państwa zwłaszcza na czas wakacji, kiedy Szkoła nie pracuje. Po rozpoczęciu roku szkolnego poprosimy Państwa o wypełnienie pełnego formularza zgłoszeniowego wraz z pisemnym potwierdzeniem akceptacji regulaminu szkoły. 

Z uwagi na bezpieczeństwo dziecka i pewność kontaktu z rodzicami lub opiekunami prosimy o podanie przy zgłaszaniu dziecka wiecej niż jednego telefonu kontaktowego.

Dziękujemy.

 

 

aktualności szkoły

 

 

oddział Falkirk

Przypominamy naszym uczniom i rodzicom, że trwają ferie wiosenne.

VIII Polskie Dyktando w Szkocji i Irlandii Płn.

W sobotę 25 lutego w Livingston bawiliśmy się na corocznym Karnawało

26 lutego, w ostatnią niedzielę tegorocznego karnawału bawiliśmy się