Szkolne opłaty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Raty miesięczne są równe, niezależnie od ilości pracujących sobót w danym miesiącu.
Za nieterminowe płatności powyżej 2 tygodni pobierana jest opłata administracyjna
w wysokości £10.
Opłata administracyjna pobierana jest również za zły opis przelewów,
co utrudnia administrowanie wpłatami, zwłaszcza przy rosnącej liczbie dzieci w oddziałach Szkoły. 
Wymagany wzór opisu przelewu podany jest poniżej.
Zaleganie z opłatą czesnego ponad 4 tyg skutkuje wykreśleniem dziecka z listy uczniów Szkoły.

Przy zapisaniu dziecka do szkoły jednorazowo pobierana jest opłata wpisowa w wysokości £20.
 
 

 

aktualności szkoły

 

 

oddział Falkirk

Przypominamy naszym uczniom i rodzicom, że trwają ferie wiosenne.

VIII Polskie Dyktando w Szkocji i Irlandii Płn.

W sobotę 25 lutego w Livingston bawiliśmy się na corocznym Karnawało