Witamy w Szkole bez Granic:)

 Polska sobotnia SZKOŁA BEZ GRANIC działa jako Community Interest Company, organizacja non-profit, w celu integrowania polskiej społeczności w Szkocji.
Szkoła zarejestrowana jest pod numerem SC 512280 jako No Boundaries School CIC.


Najważniejszym zadaniem SZKOŁY BEZ GRANIC jest kształtowanie świadomości kulturowej polskich dzieci i młodzieży poprzez naukę języka polskiego oraz historii i geografii Polski.